Zarar Olasılığınız
 

2019 yılı 3. Çeyrek Sonuçları

Karda olan Hesapların Oransal Dağılımı

Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı

%25

%75